FANDOM


HitpointsMaster
Tafani, som en mästare av Constitution, säljer Constitution cape åt members med nivå 99 i Constitution. Hon bär också Constitution cape, vilket visar att hon är en erfaren krigare, men eftersom den är otrimmad, menas det att hon inte hon inte har någon annan skill på nivå 99.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki